LOKATY JEDNODNIOWE

Lokaty jednodniowe – to nowoczesne lokaty bankowe, które oferują realnie wyższe oprocentowanie od oprocentowania lokaty bankowej. Od lokaty jednodniowej kiedyś nie trzeba było płacić podatku od zysku z lokaty. Były to tzw. lokaty bez podatku Belki (lokaty antybelkowe), które zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, w przypadku dopisywania do lokaty bankowej odsetek nie przekraczających 2,49 zł, to nie jest pobierany 19-proc. podatek od zysku z lokaty. Wynikało to z zasady zaokrąglania kwoty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku. Wówczas przepisy mówiły, że jeśli kwota wyliczonego podatku od odsetek z lokaty jednodniowej wynosi do 49 groszy, to nie jest on płacony. Obecnie zapłacimy już podatek. Lokata jednodniowa jest otwierana na 1 dzień i jest z reguły automatycznie odnawialna każdego dnia. Odsetki są naliczane codziennie i doliczane do kwoty lokaty jednodniowej bez podatku.

procent

Najważniejszą cechą dla lokaty jednodniowej jest jednodniowa kapitalizacja odsetek, do określonej wysokości lokaty. Lokata jednodniowa bez podatku, tzw. lokaty antybelkowe powstały w bankach po to, by klienci mogli nie płacić podatku od lokaty czyli od zysków kapitałowych. Przy odpowiednich parametrach lokaty podatek Belki może wynieść zero z uwagi na zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania oraz samego podatku. Jeśli wyliczony podatek Belki od zysku z lokaty wynosi mniej niż 0,50 zł to zaokrągla się go do 0 zł!

Jeżeli dopisywane codziennie do lokaty odsetki nie przekraczają 2,49 zł, to nie jest od nich pobierany 19-proc. podatek. Wynika to z zasady zaokrąglania kwoty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku. Podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. W praktyce, aby uniknąć naliczenia podatku, inwestując oszczędności pieniężne na lokacie jednodniowej czy lokacie bankowej z dzienną kapitalizacją, najlepiej wcześniej przeprowadzić symulację naliczania odsetek. Metoda dziennej kapitalizacji polega na tym, że każdego następnego dnia podstawą oprocentowania jest początkowa kwota lokaty powiększona o odsetki z dnia poprzedniego, a wynikająca z wysokości oprocentowania lokaty.

Wyjaśnijmy to na przykładzie lokaty jednodniowej z oprocentowaniem lokaty 5% i z codzienną kapitalizacją odsetek. Po jednym dniu nasze odsetki się naliczyły i wyniosły 2,49 zł, od których bank powinien automatycznie odjąć 19-procentowy podatek Belki. Okazuje się jednak, że tego nie robi i to całkowicie zgodnie z prawem. Otóż - zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej - podstawę opodatkowania (w naszym przypadku wspomniane 2,49 zł) zaokrąglamy do pełnej złotówki, a więc do 2,00 zł. Teraz od 2,00 zł obliczamy 19 proc. podatku. To 0,38 zł. Tą kwotę ponownie zaokrąglamy do pełnej złotówki, czyli do... 0,00 zł! Podatku nie ma! Można powiedzieć, że taka jednodniowa lokata jest oprocentowana nie na 5,00%, ale jak gdyby na 6,17%, jeśli by porównać je z innymi tradycyjnymi lokatami bankowymi, które nie korzystają z dobrodziejstw codziennej kapitalizacji. 

Lokata jednodniowa to lokata bankowa, które jest otwierana po prostu na 1 dzień i jest z reguły automatycznie odnawialna każdego dnia. Odsetki są naliczane codziennie i doliczane do kwoty lokaty jednodniowej (jeśli jest odnawialna) lub przesyłana są na Twoje konto bankowe. W ten sposób, przy odpowiedniej kwocie lokaty jednodniowej oraz oprocentowaniu naliczane odsetki są wolne od podatku. Realnie zarabiasz więcej!

Co więc jest lepsze: lokata jednodniowa czy lokata bankowa ? Lokata jednodniowa zwykle oferuje atrakcyjne oprocentowanie lokaty i jest bardziej elastyczna z uwagi na to, że zarobione odsetki codziennie są doliczane do lokaty, a sama lokata jest odnawiana każdego dnia. Oznacza to, że możesz ją zerwać w każdej chwili bez utraty odsetek.

Lokata bankowa jest zakładana na dłuższy okres (tzn. np. na 1,3 czy 12 miesięcy) i w związku z tym może zaoferować wyższe oprocentowanie. Z drugiej strony zerwanie takiej lokaty przed czasem może spowodować utratę naliczonych odsetek lub powoduje naliczenie opłaty karnej za zerwanie lokaty (nie więcej jednak niż suma skapitalizowanych odsetek w okresie deponowania lokaty bankowej).

Dodatkową różnicą jest efekt zaokrągleń -który może mieć całkiem przeciwny skutek w przypadki lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek na dłuższy okres. Znów posłużmy się przykładem. Zakładamy lokatę jednodniową lub lokaty z dzienną kapitalizacja odsetek na dłuższy okres. W ciągu dnia, dzienne odsetki od lokaty wyniosły równe 2,50 zł, które dla celów podatkowych zaokrąglamy do 3,00 zł. W tym wypadku 19 proc. podatku to 0,57 zł, które musimy zaokrąglić do 1,00 zł. Zatem od 2,50 zł odsetek z lokaty zapłacimy pełną złotówkę podatku. Realna stopa oprocentowania skacze nam aż do 40 proc.! Lokując pieniądze na lokacie z dzienną kapitalizacją musimy zatem niesłychanie uważać, aby nie przekroczyć granicznej kwoty dla danej wysokości oprocentowania. Jeśli sami nie potrafimy przeprowadzić odpowiedniej symulacji najlepiej sprawdzić to poprzez KALKULATOR LOKAT.